Добре дошли в уебсайта на проект MCE!

Този социално-иновативен спортен проект е съ-финансиран по програма Еразъм+ и е базиран на отборна физическа активност и спорт със състезателен елемент.

05/02/2021
Първа среща по проекта, проведена онлайн
Първата международна среща по проект MCE, съ-финансиран по програма Еразъм+, се проведе онлайн, като в нея се включиха представители на 6-те партньорски организации.
05/02/2021
09/12/2021
Втора международна среща, проведена в Милано
По време на срещата консорциумът на проекта обсъди и одобри ИП 1 „Здравословен индекс на общността“. Партньорите разпределиха помежду си работата по уеб платформата, която трябва да се извърши през следващите месеци и определиха общи стратегии. Срещата бе и повод за дискусия относно цялостната идея на проекта и следващите стъпки (организация на международно обучение и подбор на участниците).
09/12/2021
25-27/07/2022
Трета международна среща и международно обучение във Волос
По време на срещата партньорите обсъдиха постигнатите цели на проекта до момента, като обърнаха специално внимание на действията за мониторинг и международна координация. Бе организирано и международно обучение на спортни посланици, които ще осъществяват местните събития във всяка страна.
25-27/07/2022
04/09/2022
Местно обучение на спортни оператори
Втората фаза на обучението се проведе на местно ниво и имаше за цел да увеличи въздействието на международното обучение в партньорските държави. Организатори на местните събития бяха посланиците на спорта, които споделиха резултатите от международното обучение, адаптираха ги към специфичните нужди на своите общности и създадоха спортна мрежа. Целта на тези събития бе обучението на 5 треньори по вид спорт във всяка партньорска държава.
04/09/2022
24/09/2022
Спортен ден
Първото събитие бе организирано през втората година на проекта, а второто – една година по-късно. И двете събития, осъществени по време на „Европейската седмица на спорта“, бяха предшествани от фаза на популяризиране на местно ниво, целяща да информира обществото за проекта и да събере точки от отборите на участниците. Популяризирането на местно ниво се осъществи чрез различни онлайн и офлайн канали за разпространение и с активната подкрепа на спортните посланици във всяка държава. Местните събития се проведоха по едно и също време в различните държави, а международното въздействие на проекта ще бъде подчертано във фазата на популяризиране. В дългосрочен план, целта на тези събития бе да мотивират участниците да спортуват редовно, да интегрират програмата на проект MCE в партньорските държави и да я провеждат ежегодно или ежемесечно.
24/09/2022
26/09/2022
Местно обучение на спортни оператори
Втората фаза на обучението се проведе на местно ниво и имаше за цел да увеличи въздействието на международното обучение в партньорските държави. Организатори на местните събития бяха посланиците на спорта, които споделиха резултатите от международното обучение, адаптираха ги към специфичните нужди на своите общности и създадоха спортна мрежа. Целта на тези събития бе обучението на 5 треньори по вид спорт във всяка партньорска държава.
26/09/2022
28/09/2022
Спортен ден
Първото събитие бе организирано през втората година на проекта, а второто – една година по-късно. И двете събития, осъществени по време на „Европейската седмица на спорта“, бяха предшествани от фаза на популяризиране на местно ниво, целяща да информира обществото за проекта и да събере точки от отборите на участниците. Популяризирането на местно ниво се осъществи чрез различни онлайн и офлайн канали за разпространение и с активната подкрепа на спортните посланици във всяка държава. Местните събития се проведоха по едно и също време в различните държави, а международното въздействие на проекта ще бъде подчертано във фазата на популяризиране. В дългосрочен план, целта на тези събития бе да мотивират участниците да спортуват редовно, да интегрират програмата на проект MCE в партньорските държави и да я провеждат ежегодно или ежемесечно.
28/09/2022
29/09/2022
Местно обучение на спортни оператори
Втората фаза на обучението се проведе на местно ниво и имаше за цел да увеличи въздействието на международното обучение в партньорските държави. Организатори на местните събития бяха посланиците на спорта, които споделиха резултатите от международното обучение, адаптираха ги към специфичните нужди на своите общности и създадоха спортна мрежа. Целта на тези събития бе обучението на 5 треньори по вид спорт във всяка партньорска държава.
29/09/2022
30/09/2022
Местно обучение на спортни оператори
Втората фаза на обучението се проведе на местно ниво и имаше за цел да увеличи въздействието на международното обучение в партньорските държави. Организатори на местните събития бяха посланиците на спорта, които споделиха резултатите от международното обучение, адаптираха ги към специфичните нужди на своите общности и създадоха спортна мрежа. Целта на тези събития бе обучението на 5 треньори по вид спорт във всяка партньорска държава.
30/09/2022
30/09/2022
Спортен ден
Първото събитие бе организирано през втората година на проекта, а второто – една година по-късно. И двете събития, осъществени по време на „Европейската седмица на спорта“, бяха предшествани от фаза на популяризиране на местно ниво, целяща да информира обществото за проекта и да събере точки от отборите на участниците. Популяризирането на местно ниво се осъществи чрез различни онлайн и офлайн канали за разпространение и с активната подкрепа на спортните посланици във всяка държава. Местните събития се проведоха по едно и също време в различните държави, а международното въздействие на проекта ще бъде подчертано във фазата на популяризиране. В дългосрочен план, целта на тези събития бе да мотивират участниците да спортуват редовно, да интегрират програмата на проект MCE в партньорските държави и да я провеждат ежегодно или ежемесечно.
30/09/2022
23/11/2022
Местно обучение на спортни оператори
Втората фаза на обучението се проведе на местно ниво и имаше за цел да увеличи въздействието на международното обучение в партньорските държави. Организатори на местните събития бяха посланиците на спорта, които споделиха резултатите от международното обучение, адаптираха ги към специфичните нужди на своите общности и създадоха спортна мрежа. Целта на тези събития бе обучението на 5 треньори по вид спорт във всяка партньорска държава.
23/11/2022
24/11/2022
Спортен ден
Първото събитие бе организирано през втората година на проекта, а второто – една година по-късно. И двете събития, осъществени по време на „Европейската седмица на спорта“, бяха предшествани от фаза на популяризиране на местно ниво, целяща да информира обществото за проекта и да събере точки от отборите на участниците. Популяризирането на местно ниво се осъществи чрез различни онлайн и офлайн канали за разпространение и с активната подкрепа на спортните посланици във всяка държава. Местните събития се проведоха по едно и също време в различните държави, а международното въздействие на проекта ще бъде подчертано във фазата на популяризиране. В дългосрочен план, целта на тези събития бе да мотивират участниците да спортуват редовно, да интегрират програмата на проект MCE в партньорските държави и да я провеждат ежегодно или ежемесечно.
24/11/2022
29/03/2023
Спортен ден
Първото събитие бе организирано през втората година на проекта, а второто – една година по-късно. И двете събития, осъществени по време на „Европейската седмица на спорта“, бяха предшествани от фаза на популяризиране на местно ниво, целяща да информира обществото за проекта и да събере точки от отборите на участниците. Популяризирането на местно ниво се осъществи чрез различни онлайн и офлайн канали за разпространение и с активната подкрепа на спортните посланици във всяка държава. Местните събития се проведоха по едно и също време в различните държави, а международното въздействие на проекта ще бъде подчертано във фазата на популяризиране. В дългосрочен план, целта на тези събития бе да мотивират участниците да спортуват редовно, да интегрират програмата на проект MCE в партньорските държави и да я провеждат ежегодно или ежемесечно.
29/03/2023
5/7/2023
Местно обучение на спортни оператори
Втората фаза на обучението се проведе на местно ниво и имаше за цел да увеличи въздействието на международното обучение в партньорските държави. Организатори на местните събития бяха посланиците на спорта, които споделиха резултатите от международното обучение, адаптираха ги към специфичните нужди на своите общности и създадоха спортна мрежа. Целта на тези събития бе обучението на 5 треньори по вид спорт във всяка партньорска държава.
5/7/2023
19/7/2023
Спортен ден
Първото събитие бе организирано през втората година на проекта, а второто – една година по-късно. И двете събития, осъществени по време на „Европейската седмица на спорта“, бяха предшествани от фаза на популяризиране на местно ниво, целяща да информира обществото за проекта и да събере точки от отборите на участниците. Популяризирането на местно ниво се осъществи чрез различни онлайн и офлайн канали за разпространение и с активната подкрепа на спортните посланици във всяка държава. Местните събития се проведоха по едно и също време в различните държави, а международното въздействие на проекта ще бъде подчертано във фазата на популяризиране. В дългосрочен план, целта на тези събития бе да мотивират участниците да спортуват редовно, да интегрират програмата на проект MCE в партньорските държави и да я провеждат ежегодно или ежемесечно.
19/7/2023
20/07/2023
Местно обучение на спортни оператори
Втората фаза на обучението се проведе на местно ниво и имаше за цел да увеличи въздействието на международното обучение в партньорските държави. Организатори на местните събития бяха посланиците на спорта, които споделиха резултатите от международното обучение, адаптираха ги към специфичните нужди на своите общности и създадоха спортна мрежа. Целта на тези събития бе обучението на 5 треньори по вид спорт във всяка партньорска държава.
20/07/2023
18/08/2023
Местно обучение на спортни оператори
Втората фаза на обучението се проведе на местно ниво и имаше за цел да увеличи въздействието на международното обучение в партньорските държави. Организатори на местните събития бяха посланиците на спорта, които споделиха резултатите от международното обучение, адаптираха ги към специфичните нужди на своите общности и създадоха спортна мрежа. Целта на тези събития бе обучението на 5 треньори по вид спорт във всяка партньорска държава.
18/08/2023
02/09/2023
Събитие за разпространение на резултатите по проекта
Като последен етап от проекта, във всяка партньорска държава бе организирано събитие за разпространение на резултатите по проекта. Освен като средство за разпространение на интелектуалните продукти на проекта, събитията представиха и резултатите от обучението пред аудитория от заинтересовани страни.
02/09/2023
10/09/2023
Местно обучение на спортни оператори
Втората фаза на обучението се проведе на местно ниво и имаше за цел да увеличи въздействието на международното обучение в партньорските държави. Организатори на местните събития бяха посланиците на спорта, които споделиха резултатите от международното обучение, адаптираха ги към специфичните нужди на своите общности и създадоха спортна мрежа. Целта на тези събития бе обучението на 5 треньори по вид спорт във всяка партньорска държава.
10/09/2023
23/09/2023
Спортен ден
Първото събитие бе организирано през втората година на проекта, а второто – една година по-късно. И двете събития, осъществени по време на „Европейската седмица на спорта“, бяха предшествани от фаза на популяризиране на местно ниво, целяща да информира обществото за проекта и да събере точки от отборите на участниците. Популяризирането на местно ниво се осъществи чрез различни онлайн и офлайн канали за разпространение и с активната подкрепа на спортните посланици във всяка държава. Местните събития се проведоха по едно и също време в различните държави, а международното въздействие на проекта ще бъде подчертано във фазата на популяризиране. В дългосрочен план, целта на тези събития бе да мотивират участниците да спортуват редовно, да интегрират програмата на проект MCE в партньорските държави и да я провеждат ежегодно или ежемесечно.
23/09/2023
23/09/2023
Спортен ден
Първото събитие бе организирано през втората година на проекта, а второто – една година по-късно. И двете събития, осъществени по време на „Европейската седмица на спорта“, бяха предшествани от фаза на популяризиране на местно ниво, целяща да информира обществото за проекта и да събере точки от отборите на участниците. Популяризирането на местно ниво се осъществи чрез различни онлайн и офлайн канали за разпространение и с активната подкрепа на спортните посланици във всяка държава. Местните събития се проведоха по едно и също време в различните държави, а международното въздействие на проекта ще бъде подчертано във фазата на популяризиране. В дългосрочен план, целта на тези събития бе да мотивират участниците да спортуват редовно, да интегрират програмата на проект MCE в партньорските държави и да я провеждат ежегодно или ежемесечно.
23/09/2023
27/09/2023
Спортен ден
Първото събитие бе организирано през втората година на проекта, а второто – една година по-късно. И двете събития, осъществени по време на „Европейската седмица на спорта“, бяха предшествани от фаза на популяризиране на местно ниво, целяща да информира обществото за проекта и да събере точки от отборите на участниците. Популяризирането на местно ниво се осъществи чрез различни онлайн и офлайн канали за разпространение и с активната подкрепа на спортните посланици във всяка държава. Местните събития се проведоха по едно и също време в различните държави, а международното въздействие на проекта ще бъде подчертано във фазата на популяризиране. В дългосрочен план, целта на тези събития бе да мотивират участниците да спортуват редовно, да интегрират програмата на проект MCE в партньорските държави и да я провеждат ежегодно или ежемесечно.
27/09/2023
29/09/2023
Спортен ден
Първото събитие бе организирано през втората година на проекта, а второто – една година по-късно. И двете събития, осъществени по време на „Европейската седмица на спорта“, бяха предшествани от фаза на популяризиране на местно ниво, целяща да информира обществото за проекта и да събере точки от отборите на участниците. Популяризирането на местно ниво се осъществи чрез различни онлайн и офлайн канали за разпространение и с активната подкрепа на спортните посланици във всяка държава. Местните събития се проведоха по едно и също време в различните държави, а международното въздействие на проекта ще бъде подчертано във фазата на популяризиране. В дългосрочен план, целта на тези събития бе да мотивират участниците да спортуват редовно, да интегрират програмата на проект MCE в партньорските държави и да я провеждат ежегодно или ежемесечно.
29/09/2023
30/09/2023
Спортен ден
Първото събитие бе организирано през втората година на проекта, а второто – една година по-късно. И двете събития, осъществени по време на „Европейската седмица на спорта“, бяха предшествани от фаза на популяризиране на местно ниво, целяща да информира обществото за проекта и да събере точки от отборите на участниците. Популяризирането на местно ниво се осъществи чрез различни онлайн и офлайн канали за разпространение и с активната подкрепа на спортните посланици във всяка държава. Местните събития се проведоха по едно и също време в различните държави, а международното въздействие на проекта ще бъде подчертано във фазата на популяризиране. В дългосрочен план, целта на тези събития бе да мотивират участниците да спортуват редовно, да интегрират програмата на проект MCE в партньорските държави и да я провеждат ежегодно или ежемесечно.
30/09/2023
30/09/2023
Местно обучение на спортни оператори
Втората фаза на обучението се проведе на местно ниво и имаше за цел да увеличи въздействието на международното обучение в партньорските държави. Организатори на местните събития бяха посланиците на спорта, които споделиха резултатите от международното обучение, адаптираха ги към специфичните нужди на своите общности и създадоха спортна мрежа. Целта на тези събития бе обучението на 5 треньори по вид спорт във всяка партньорска държава.
30/09/2023
30/09/2023
Събитие за разпространение на резултатите по проекта
Като последен етап от проекта, във всяка партньорска държава бе организирано събитие за разпространение на резултатите по проекта. Освен като средство за разпространение на интелектуалните продукти на проекта, събитията представиха и резултатите от обучението пред аудитория от заинтересовани страни.
30/09/2023
20/10/2023
Спортен ден
Първото събитие бе организирано през втората година на проекта, а второто – една година по-късно. И двете събития, осъществени по време на „Европейската седмица на спорта“, бяха предшествани от фаза на популяризиране на местно ниво, целяща да информира обществото за проекта и да събере точки от отборите на участниците. Популяризирането на местно ниво се осъществи чрез различни онлайн и офлайн канали за разпространение и с активната подкрепа на спортните посланици във всяка държава. Местните събития се проведоха по едно и също време в различните държави, а международното въздействие на проекта ще бъде подчертано във фазата на популяризиране. В дългосрочен план, целта на тези събития бе да мотивират участниците да спортуват редовно, да интегрират програмата на проект MCE в партньорските държави и да я провеждат ежегодно или ежемесечно.
20/10/2023
09-13/11/2023
Събитие за разпространение на резултатите по проекта
Като последен етап от проекта, във всяка партньорска държава бе организирано събитие за разпространение на резултатите по проекта. Освен като средство за разпространение на интелектуалните продукти на проекта, събитията представиха и резултатите от обучението пред аудитория от заинтересовани страни.
09-13/11/2023
24/11/2023
Събитие за разпространение на резултатите по проекта
Като последен етап от проекта, във всяка партньорска държава бе организирано събитие за разпространение на резултатите по проекта. Освен като средство за разпространение на интелектуалните продукти на проекта, събитията представиха и резултатите от обучението пред аудитория от заинтересовани страни.
24/11/2023
29/11/2023 and 13/12/2023
Събитие за разпространение на резултатите по проекта
Като последен етап от проекта, във всяка партньорска държава бе организирано събитие за разпространение на резултатите по проекта. Освен като средство за разпространение на интелектуалните продукти на проекта, събитията представиха и резултатите от обучението пред аудитория от заинтересовани страни.
29/11/2023 and 13/12/2023
08/12/2023
Събитие за разпространение на резултатите по проекта
Като последен етап от проекта, във всяка партньорска държава бе организирано събитие за разпространение на резултатите по проекта. Освен като средство за разпространение на интелектуалните продукти на проекта, събитията представиха и резултатите от обучението пред аудитория от заинтересовани страни.
08/12/2023
09/12/2023
Четвърта международна среща, проведена в Милано
По време на срещата всяка партньорска организация представи резултатите от местните дейности. Третият ИП бе финализиран и партньорите обсъдиха подробностите по организацията на събитията за разпространение на резултатите по проекта във всяка държава. Консорциумът започна работа по финалния доклад на проекта. Накрая партньорите обсъдиха стратегиите за устойчивост.
09/12/2023
11/12/2023
Местно обучение на спортни оператори
Втората фаза на обучението се проведе на местно ниво и имаше за цел да увеличи въздействието на международното обучение в партньорските държави. Организатори на местните събития бяха посланиците на спорта, които споделиха резултатите от международното обучение, адаптираха ги към специфичните нужди на своите общности и създадоха спортна мрежа. Целта на тези събития бе обучението на 5 треньори по вид спорт във всяка партньорска държава.
11/12/2023
15/12/2023
Събитие за разпространение на резултатите по проекта
Като последен етап от проекта, във всяка партньорска държава бе организирано събитие за разпространение на резултатите по проекта. Освен като средство за разпространение на интелектуалните продукти на проекта, събитията представиха и резултатите от обучението пред аудитория от заинтересовани страни.
15/12/2023