Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του MCE!

Αυτό το καινοτόμο αθλητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Erasmus+ με στόχο την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης βασίζεται σε συλλογικές " κινητικές " δράσεις και διαγωνισμούς.

05/02/2021
Εναρκτήρια συνάντηση online
Η πρώτη διακρατική συνάντηση ("εναρκτήρια συγκέντρωση") του προγράμματος Erasmus + MCE πραγματοποιήθηκε στο Online μαζί με τους εκπροσώπους των 6 οργανισμών-εταίρων.
05/02/2021
09/12/2021
TPM2 στο Μιλάνο
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης μοιράστηκε και εγκρίθηκε από το σύνολο της Κοινοπραξίας ο I.O. 1 "Multisport Community Index". Οι εταίροι καθόρισαν τις εργασίες που πρέπει να γίνουν τους επόμενους μήνες για τη διαδικτυακή πλατφόρμα, βρίσκοντας κοινές στρατηγικές. Η συνάντηση αποτέλεσε επίσης την ευκαιρία για μια αντιπαράθεση σχετικά με τη γενική τάση του έργου και τα επόμενα βήματα (οργάνωση της διεθνούς επιμόρφωσης και επιλογή των συμμετεχόντων).
09/12/2021
25-27/07/2022
TPM3 και Διεθνής Εκπαιδευτική Εκδήλωση στο Βόλο
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι συζήτησαν τους στόχους που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του προγράμματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες επίβλεψης και στον διακρατικό συντονισμό. Διοργανώθηκε μια διεθνής εκπαιδευτική εκδήλωση για την κατάρτιση των πρεσβευτών του αθλητισμού που θα υλοποιήσουν τις τοπικές εκδηλώσεις σε κάθε χώρα.
25-27/07/2022
04/09/2022
Τοπική εκπαίδευση για αθλητικούς φορείς
Η δεύτερη φάση της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε σε τοπικό επίπεδο και είχε ως στόχο να πολλαπλασιάσει τον αντίκτυπο της διεθνούς εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο στις χώρες εταίρους. Επικεφαλής αυτής της τοπικής εκδήλωσης ήταν οι Αθλητικοί Πρεσβευτές, οι οποίοι μοιράστηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα της διεθνούς εκπαίδευσης προσαρμόζοντάς τα στις ειδικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων τους και δημιουργώντας ένα τοπικό δίκτυο αθλητισμού. Στόχος των τοπικών εκδηλώσεων ήταν 5 προπονητές αθλητισμού για κάθε χώρα εταίρο.
04/09/2022
24/09/2022
Ημέρα Multisport
Μια πρώτη εκδήλωση διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του 2ου έτους του προγράμματος και μια δεύτερη, ένα χρόνο αργότερα. Και στις δύο εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού", προηγήθηκε μια φάση εντατικής προβολής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμμα και τη συλλογή εγγραφών από τις ομάδες των συμμετεχόντων. Η τοπική προώθηση έγινε μέσω διαφόρων διαδικτυακών και μη διαδικτυακών καναλιών διάδοσης και με την ενεργό υποστήριξη των πρεσβευτών αθλητισμού σε κάθε χώρα. Οι τοπικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις διάφορες χώρες, ενώ η διεθνής διάσταση του προγράμματος θα αναδειχθεί σε μια φάση προώθησης. Σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων ήταν να εμπλέξουν τους συμμετέχοντες στην τακτική άσκηση του αθλητισμού και να εισαγάγουν στις χώρες-εταίρους τακτικό MCE πρόγραμμα , που συνέβαινε περισσότερες φορές το χρόνο ή μηνιαίως.
24/09/2022
26/09/2022
Τοπική εκπαίδευση για αθλητικούς φορείς
Η δεύτερη φάση της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε σε τοπικό επίπεδο και είχε ως στόχο να πολλαπλασιάσει τον αντίκτυπο της διεθνούς εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο στις χώρες εταίρους. Επικεφαλής αυτής της τοπικής εκδήλωσης ήταν οι Αθλητικοί Πρεσβευτές, οι οποίοι μοιράστηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα της διεθνούς εκπαίδευσης προσαρμόζοντάς τα στις ειδικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων τους και δημιουργώντας ένα τοπικό δίκτυο αθλητισμού. Στόχος των τοπικών εκδηλώσεων ήταν 5 προπονητές αθλητισμού για κάθε χώρα εταίρο.
26/09/2022
28/09/2022
Ημέρα Multisport
Μια πρώτη εκδήλωση διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του 2ου έτους του προγράμματος και μια δεύτερη, ένα χρόνο αργότερα. Και στις δύο εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού", προηγήθηκε μια φάση εντατικής προβολής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμμα και τη συλλογή εγγραφών από τις ομάδες των συμμετεχόντων. Η τοπική προώθηση έγινε μέσω διαφόρων διαδικτυακών και μη διαδικτυακών καναλιών διάδοσης και με την ενεργό υποστήριξη των πρεσβευτών αθλητισμού σε κάθε χώρα. Οι τοπικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις διάφορες χώρες, ενώ η διεθνής διάσταση του προγράμματος θα αναδειχθεί σε μια φάση προώθησης. Σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων ήταν να εμπλέξουν τους συμμετέχοντες στην τακτική άσκηση του αθλητισμού και να εισαγάγουν στις χώρες-εταίρους τακτικό MCE πρόγραμμα , που συνέβαινε περισσότερες φορές το χρόνο ή μηνιαίως.
28/09/2022
29/09/2022
Τοπική εκπαίδευση για αθλητικούς φορείς
Η δεύτερη φάση της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε σε τοπικό επίπεδο και είχε ως στόχο να πολλαπλασιάσει τον αντίκτυπο της διεθνούς εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο στις χώρες εταίρους. Επικεφαλής αυτής της τοπικής εκδήλωσης ήταν οι Αθλητικοί Πρεσβευτές, οι οποίοι μοιράστηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα της διεθνούς εκπαίδευσης προσαρμόζοντάς τα στις ειδικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων τους και δημιουργώντας ένα τοπικό δίκτυο αθλητισμού. Στόχος των τοπικών εκδηλώσεων ήταν 5 προπονητές αθλητισμού για κάθε χώρα εταίρο.
29/09/2022
30/09/2022
Τοπική εκπαίδευση για αθλητικούς φορείς
Η δεύτερη φάση της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε σε τοπικό επίπεδο και είχε ως στόχο να πολλαπλασιάσει τον αντίκτυπο της διεθνούς εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο στις χώρες εταίρους. Επικεφαλής αυτής της τοπικής εκδήλωσης ήταν οι Αθλητικοί Πρεσβευτές, οι οποίοι μοιράστηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα της διεθνούς εκπαίδευσης προσαρμόζοντάς τα στις ειδικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων τους και δημιουργώντας ένα τοπικό δίκτυο αθλητισμού. Στόχος των τοπικών εκδηλώσεων ήταν 5 προπονητές αθλητισμού για κάθε χώρα εταίρο.
30/09/2022
30/09/2022
Ημέρα Multisport
Μια πρώτη εκδήλωση διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του 2ου έτους του προγράμματος και μια δεύτερη, ένα χρόνο αργότερα. Και στις δύο εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού", προηγήθηκε μια φάση εντατικής προβολής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμμα και τη συλλογή εγγραφών από τις ομάδες των συμμετεχόντων. Η τοπική προώθηση έγινε μέσω διαφόρων διαδικτυακών και μη διαδικτυακών καναλιών διάδοσης και με την ενεργό υποστήριξη των πρεσβευτών αθλητισμού σε κάθε χώρα. Οι τοπικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις διάφορες χώρες, ενώ η διεθνής διάσταση του προγράμματος θα αναδειχθεί σε μια φάση προώθησης. Σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων ήταν να εμπλέξουν τους συμμετέχοντες στην τακτική άσκηση του αθλητισμού και να εισαγάγουν στις χώρες-εταίρους τακτικό MCE πρόγραμμα , που συνέβαινε περισσότερες φορές το χρόνο ή μηνιαίως.
30/09/2022
23/11/2022
Τοπική εκπαίδευση για αθλητικούς φορείς
Η δεύτερη φάση της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε σε τοπικό επίπεδο και είχε ως στόχο να πολλαπλασιάσει τον αντίκτυπο της διεθνούς εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο στις χώρες εταίρους. Επικεφαλής αυτής της τοπικής εκδήλωσης ήταν οι Αθλητικοί Πρεσβευτές, οι οποίοι μοιράστηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα της διεθνούς εκπαίδευσης προσαρμόζοντάς τα στις ειδικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων τους και δημιουργώντας ένα τοπικό δίκτυο αθλητισμού. Στόχος των τοπικών εκδηλώσεων ήταν 5 προπονητές αθλητισμού για κάθε χώρα εταίρο.
23/11/2022
24/11/2022
Ημέρα Multisport
Μια πρώτη εκδήλωση διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του 2ου έτους του προγράμματος και μια δεύτερη, ένα χρόνο αργότερα. Και στις δύο εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού", προηγήθηκε μια φάση εντατικής προβολής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμμα και τη συλλογή εγγραφών από τις ομάδες των συμμετεχόντων. Η τοπική προώθηση έγινε μέσω διαφόρων διαδικτυακών και μη διαδικτυακών καναλιών διάδοσης και με την ενεργό υποστήριξη των πρεσβευτών αθλητισμού σε κάθε χώρα. Οι τοπικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις διάφορες χώρες, ενώ η διεθνής διάσταση του προγράμματος θα αναδειχθεί σε μια φάση προώθησης. Σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων ήταν να εμπλέξουν τους συμμετέχοντες στην τακτική άσκηση του αθλητισμού και να εισαγάγουν στις χώρες-εταίρους τακτικό MCE πρόγραμμα , που συνέβαινε περισσότερες φορές το χρόνο ή μηνιαίως.
24/11/2022
29/03/2023
Ημέρα Multisport
Μια πρώτη εκδήλωση διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του 2ου έτους του προγράμματος και μια δεύτερη, ένα χρόνο αργότερα. Και στις δύο εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού", προηγήθηκε μια φάση εντατικής προβολής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμμα και τη συλλογή εγγραφών από τις ομάδες των συμμετεχόντων. Η τοπική προώθηση έγινε μέσω διαφόρων διαδικτυακών και μη διαδικτυακών καναλιών διάδοσης και με την ενεργό υποστήριξη των πρεσβευτών αθλητισμού σε κάθε χώρα. Οι τοπικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις διάφορες χώρες, ενώ η διεθνής διάσταση του προγράμματος θα αναδειχθεί σε μια φάση προώθησης. Σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων ήταν να εμπλέξουν τους συμμετέχοντες στην τακτική άσκηση του αθλητισμού και να εισαγάγουν στις χώρες-εταίρους τακτικό MCE πρόγραμμα , που συνέβαινε περισσότερες φορές το χρόνο ή μηνιαίως.
29/03/2023
5/7/2023
Τοπική εκπαίδευση για αθλητικούς φορείς
Η δεύτερη φάση της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε σε τοπικό επίπεδο και είχε ως στόχο να πολλαπλασιάσει τον αντίκτυπο της διεθνούς εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο στις χώρες εταίρους. Επικεφαλής αυτής της τοπικής εκδήλωσης ήταν οι Αθλητικοί Πρεσβευτές, οι οποίοι μοιράστηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα της διεθνούς εκπαίδευσης προσαρμόζοντάς τα στις ειδικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων τους και δημιουργώντας ένα τοπικό δίκτυο αθλητισμού. Στόχος των τοπικών εκδηλώσεων ήταν 5 προπονητές αθλητισμού για κάθε χώρα εταίρο.
5/7/2023
19/7/2023
Ημέρα Multisport
Μια πρώτη εκδήλωση διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του 2ου έτους του προγράμματος και μια δεύτερη, ένα χρόνο αργότερα. Και στις δύο εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού", προηγήθηκε μια φάση εντατικής προβολής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμμα και τη συλλογή εγγραφών από τις ομάδες των συμμετεχόντων. Η τοπική προώθηση έγινε μέσω διαφόρων διαδικτυακών και μη διαδικτυακών καναλιών διάδοσης και με την ενεργό υποστήριξη των πρεσβευτών αθλητισμού σε κάθε χώρα. Οι τοπικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις διάφορες χώρες, ενώ η διεθνής διάσταση του προγράμματος θα αναδειχθεί σε μια φάση προώθησης. Σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων ήταν να εμπλέξουν τους συμμετέχοντες στην τακτική άσκηση του αθλητισμού και να εισαγάγουν στις χώρες-εταίρους τακτικό MCE πρόγραμμα , που συνέβαινε περισσότερες φορές το χρόνο ή μηνιαίως.
19/7/2023
20/07/2023
Τοπική εκπαίδευση για αθλητικούς φορείς
Η δεύτερη φάση της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε σε τοπικό επίπεδο και είχε ως στόχο να πολλαπλασιάσει τον αντίκτυπο της διεθνούς εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο στις χώρες εταίρους. Επικεφαλής αυτής της τοπικής εκδήλωσης ήταν οι Αθλητικοί Πρεσβευτές, οι οποίοι μοιράστηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα της διεθνούς εκπαίδευσης προσαρμόζοντάς τα στις ειδικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων τους και δημιουργώντας ένα τοπικό δίκτυο αθλητισμού. Στόχος των τοπικών εκδηλώσεων ήταν 5 προπονητές αθλητισμού για κάθε χώρα εταίρο.
20/07/2023
18/08/2023
Τοπική εκπαίδευση για αθλητικούς φορείς
Η δεύτερη φάση της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε σε τοπικό επίπεδο και είχε ως στόχο να πολλαπλασιάσει τον αντίκτυπο της διεθνούς εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο στις χώρες εταίρους. Επικεφαλής αυτής της τοπικής εκδήλωσης ήταν οι Αθλητικοί Πρεσβευτές, οι οποίοι μοιράστηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα της διεθνούς εκπαίδευσης προσαρμόζοντάς τα στις ειδικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων τους και δημιουργώντας ένα τοπικό δίκτυο αθλητισμού. Στόχος των τοπικών εκδηλώσεων ήταν 5 προπονητές αθλητισμού για κάθε χώρα εταίρο.
18/08/2023
02/09/2023
Multiplier Sport Event
Η Multiplier Sport Event διοργανώθηκε σε κάθε χώρα-εταίρο ως τελευταίο στάδιο του προγράμματος. Οι εκδηλώσεις Multiplier, εκτός από το να αποτελούν μια διέξοδο για τη διάδοση των πνευματικών προϊόντων του προγράμματος, παρουσίασαν επίσης τα μαθησιακά αποτελέσματα που πέτυχαν οι συμμετέχοντες σε ένα ακροατήριο ενδιαφερομένων μερών.
02/09/2023
10/09/2023
Τοπική εκπαίδευση για αθλητικούς φορείς
Η δεύτερη φάση της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε σε τοπικό επίπεδο και είχε ως στόχο να πολλαπλασιάσει τον αντίκτυπο της διεθνούς εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο στις χώρες εταίρους. Επικεφαλής αυτής της τοπικής εκδήλωσης ήταν οι Αθλητικοί Πρεσβευτές, οι οποίοι μοιράστηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα της διεθνούς εκπαίδευσης προσαρμόζοντάς τα στις ειδικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων τους και δημιουργώντας ένα τοπικό δίκτυο αθλητισμού. Στόχος των τοπικών εκδηλώσεων ήταν 5 προπονητές αθλητισμού για κάθε χώρα εταίρο.
10/09/2023
23/09/2023
Ημέρα Multisport
Μια πρώτη εκδήλωση διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του 2ου έτους του προγράμματος και μια δεύτερη, ένα χρόνο αργότερα. Και στις δύο εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού", προηγήθηκε μια φάση εντατικής προβολής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμμα και τη συλλογή εγγραφών από τις ομάδες των συμμετεχόντων. Η τοπική προώθηση έγινε μέσω διαφόρων διαδικτυακών και μη διαδικτυακών καναλιών διάδοσης και με την ενεργό υποστήριξη των πρεσβευτών αθλητισμού σε κάθε χώρα. Οι τοπικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις διάφορες χώρες, ενώ η διεθνής διάσταση του προγράμματος θα αναδειχθεί σε μια φάση προώθησης. Σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων ήταν να εμπλέξουν τους συμμετέχοντες στην τακτική άσκηση του αθλητισμού και να εισαγάγουν στις χώρες-εταίρους τακτικό MCE πρόγραμμα , που συνέβαινε περισσότερες φορές το χρόνο ή μηνιαίως.
23/09/2023
23/09/2023
Ημέρα Multisport
Μια πρώτη εκδήλωση διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του 2ου έτους του προγράμματος και μια δεύτερη, ένα χρόνο αργότερα. Και στις δύο εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού", προηγήθηκε μια φάση εντατικής προβολής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμμα και τη συλλογή εγγραφών από τις ομάδες των συμμετεχόντων. Η τοπική προώθηση έγινε μέσω διαφόρων διαδικτυακών και μη διαδικτυακών καναλιών διάδοσης και με την ενεργό υποστήριξη των πρεσβευτών αθλητισμού σε κάθε χώρα. Οι τοπικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις διάφορες χώρες, ενώ η διεθνής διάσταση του προγράμματος θα αναδειχθεί σε μια φάση προώθησης. Σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων ήταν να εμπλέξουν τους συμμετέχοντες στην τακτική άσκηση του αθλητισμού και να εισαγάγουν στις χώρες-εταίρους τακτικό MCE πρόγραμμα , που συνέβαινε περισσότερες φορές το χρόνο ή μηνιαίως.
23/09/2023
27/09/2023
Ημέρα Multisport
Μια πρώτη εκδήλωση διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του 2ου έτους του προγράμματος και μια δεύτερη, ένα χρόνο αργότερα. Και στις δύο εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού", προηγήθηκε μια φάση εντατικής προβολής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμμα και τη συλλογή εγγραφών από τις ομάδες των συμμετεχόντων. Η τοπική προώθηση έγινε μέσω διαφόρων διαδικτυακών και μη διαδικτυακών καναλιών διάδοσης και με την ενεργό υποστήριξη των πρεσβευτών αθλητισμού σε κάθε χώρα. Οι τοπικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις διάφορες χώρες, ενώ η διεθνής διάσταση του προγράμματος θα αναδειχθεί σε μια φάση προώθησης. Σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων ήταν να εμπλέξουν τους συμμετέχοντες στην τακτική άσκηση του αθλητισμού και να εισαγάγουν στις χώρες-εταίρους τακτικό MCE πρόγραμμα , που συνέβαινε περισσότερες φορές το χρόνο ή μηνιαίως.
27/09/2023
29/09/2023
Ημέρα Multisport
Μια πρώτη εκδήλωση διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του 2ου έτους του προγράμματος και μια δεύτερη, ένα χρόνο αργότερα. Και στις δύο εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού", προηγήθηκε μια φάση εντατικής προβολής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμμα και τη συλλογή εγγραφών από τις ομάδες των συμμετεχόντων. Η τοπική προώθηση έγινε μέσω διαφόρων διαδικτυακών και μη διαδικτυακών καναλιών διάδοσης και με την ενεργό υποστήριξη των πρεσβευτών αθλητισμού σε κάθε χώρα. Οι τοπικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις διάφορες χώρες, ενώ η διεθνής διάσταση του προγράμματος θα αναδειχθεί σε μια φάση προώθησης. Σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων ήταν να εμπλέξουν τους συμμετέχοντες στην τακτική άσκηση του αθλητισμού και να εισαγάγουν στις χώρες-εταίρους τακτικό MCE πρόγραμμα , που συνέβαινε περισσότερες φορές το χρόνο ή μηνιαίως.
29/09/2023
30/09/2023
Ημέρα Multisport
Μια πρώτη εκδήλωση διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του 2ου έτους του προγράμματος και μια δεύτερη, ένα χρόνο αργότερα. Και στις δύο εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού", προηγήθηκε μια φάση εντατικής προβολής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμμα και τη συλλογή εγγραφών από τις ομάδες των συμμετεχόντων. Η τοπική προώθηση έγινε μέσω διαφόρων διαδικτυακών και μη διαδικτυακών καναλιών διάδοσης και με την ενεργό υποστήριξη των πρεσβευτών αθλητισμού σε κάθε χώρα. Οι τοπικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις διάφορες χώρες, ενώ η διεθνής διάσταση του προγράμματος θα αναδειχθεί σε μια φάση προώθησης. Σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων ήταν να εμπλέξουν τους συμμετέχοντες στην τακτική άσκηση του αθλητισμού και να εισαγάγουν στις χώρες-εταίρους τακτικό MCE πρόγραμμα , που συνέβαινε περισσότερες φορές το χρόνο ή μηνιαίως.
30/09/2023
30/09/2023
Τοπική εκπαίδευση για αθλητικούς φορείς
Η δεύτερη φάση της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε σε τοπικό επίπεδο και είχε ως στόχο να πολλαπλασιάσει τον αντίκτυπο της διεθνούς εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο στις χώρες εταίρους. Επικεφαλής αυτής της τοπικής εκδήλωσης ήταν οι Αθλητικοί Πρεσβευτές, οι οποίοι μοιράστηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα της διεθνούς εκπαίδευσης προσαρμόζοντάς τα στις ειδικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων τους και δημιουργώντας ένα τοπικό δίκτυο αθλητισμού. Στόχος των τοπικών εκδηλώσεων ήταν 5 προπονητές αθλητισμού για κάθε χώρα εταίρο.
30/09/2023
30/09/2023
Multiplier Sport Event
Η Multiplier Sport Event διοργανώθηκε σε κάθε χώρα-εταίρο ως τελευταίο στάδιο του προγράμματος. Οι εκδηλώσεις Multiplier, εκτός από το να αποτελούν μια διέξοδο για τη διάδοση των πνευματικών προϊόντων του προγράμματος, παρουσίασαν επίσης τα μαθησιακά αποτελέσματα που πέτυχαν οι συμμετέχοντες σε ένα ακροατήριο ενδιαφερομένων μερών.
30/09/2023
20/10/2023
Ημέρα Multisport
Μια πρώτη εκδήλωση διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του 2ου έτους του προγράμματος και μια δεύτερη, ένα χρόνο αργότερα. Και στις δύο εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού", προηγήθηκε μια φάση εντατικής προβολής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμμα και τη συλλογή εγγραφών από τις ομάδες των συμμετεχόντων. Η τοπική προώθηση έγινε μέσω διαφόρων διαδικτυακών και μη διαδικτυακών καναλιών διάδοσης και με την ενεργό υποστήριξη των πρεσβευτών αθλητισμού σε κάθε χώρα. Οι τοπικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις διάφορες χώρες, ενώ η διεθνής διάσταση του προγράμματος θα αναδειχθεί σε μια φάση προώθησης. Σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων ήταν να εμπλέξουν τους συμμετέχοντες στην τακτική άσκηση του αθλητισμού και να εισαγάγουν στις χώρες-εταίρους τακτικό MCE πρόγραμμα , που συνέβαινε περισσότερες φορές το χρόνο ή μηνιαίως.
20/10/2023
09-13/11/2023
Multiplier Sport Event
Η Multiplier Sport Event διοργανώθηκε σε κάθε χώρα-εταίρο ως τελευταίο στάδιο του προγράμματος. Οι εκδηλώσεις Multiplier, εκτός από το να αποτελούν μια διέξοδο για τη διάδοση των πνευματικών προϊόντων του προγράμματος, παρουσίασαν επίσης τα μαθησιακά αποτελέσματα που πέτυχαν οι συμμετέχοντες σε ένα ακροατήριο ενδιαφερομένων μερών.
09-13/11/2023
24/11/2023
Multiplier Sport Event
Η Multiplier Sport Event διοργανώθηκε σε κάθε χώρα-εταίρο ως τελευταίο στάδιο του προγράμματος. Οι εκδηλώσεις Multiplier, εκτός από το να αποτελούν μια διέξοδο για τη διάδοση των πνευματικών προϊόντων του προγράμματος, παρουσίασαν επίσης τα μαθησιακά αποτελέσματα που πέτυχαν οι συμμετέχοντες σε ένα ακροατήριο ενδιαφερομένων μερών.
24/11/2023
29/11/2023 and 13/12/2023
Multiplier Sport Event
Η Multiplier Sport Event διοργανώθηκε σε κάθε χώρα-εταίρο ως τελευταίο στάδιο του προγράμματος. Οι εκδηλώσεις Multiplier, εκτός από το να αποτελούν μια διέξοδο για τη διάδοση των πνευματικών προϊόντων του προγράμματος, παρουσίασαν επίσης τα μαθησιακά αποτελέσματα που πέτυχαν οι συμμετέχοντες σε ένα ακροατήριο ενδιαφερομένων μερών.
29/11/2023 and 13/12/2023
08/12/2023
Multiplier Sport Event
Η Multiplier Sport Event διοργανώθηκε σε κάθε χώρα-εταίρο ως τελευταίο στάδιο του προγράμματος. Οι εκδηλώσεις Multiplier, εκτός από το να αποτελούν μια διέξοδο για τη διάδοση των πνευματικών προϊόντων του προγράμματος, παρουσίασαν επίσης τα μαθησιακά αποτελέσματα που πέτυχαν οι συμμετέχοντες σε ένα ακροατήριο ενδιαφερομένων μερών.
08/12/2023
09/12/2023
TPM4 στο Μιλάνο
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης κάθε εταίρος ανέφερε τα αποτελέσματα των τοπικών δραστηριοτήτων. Οριστικοποιήθηκε το τρίτο παραδοτέο της I.Q. και οι εταίροι συζήτησαν τις λεπτομέρειες για τη διοργάνωση των πολυσύνθετων εκδηλώσεων σε κάθε χώρα. Η κοινοπραξία άρχισε να εργάζεται πάνω στην τελική έκθεση αξιολόγησης. Τέλος, οι εταίροι συζήτησαν τις στρατηγικές βιωσιμότητας.
09/12/2023
11/12/2023
Τοπική εκπαίδευση για αθλητικούς φορείς
Η δεύτερη φάση της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε σε τοπικό επίπεδο και είχε ως στόχο να πολλαπλασιάσει τον αντίκτυπο της διεθνούς εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο στις χώρες εταίρους. Επικεφαλής αυτής της τοπικής εκδήλωσης ήταν οι Αθλητικοί Πρεσβευτές, οι οποίοι μοιράστηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα της διεθνούς εκπαίδευσης προσαρμόζοντάς τα στις ειδικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων τους και δημιουργώντας ένα τοπικό δίκτυο αθλητισμού. Στόχος των τοπικών εκδηλώσεων ήταν 5 προπονητές αθλητισμού για κάθε χώρα εταίρο.
11/12/2023
15/12/2023
Multiplier Sport Event
Η Multiplier Sport Event διοργανώθηκε σε κάθε χώρα-εταίρο ως τελευταίο στάδιο του προγράμματος. Οι εκδηλώσεις Multiplier, εκτός από το να αποτελούν μια διέξοδο για τη διάδοση των πνευματικών προϊόντων του προγράμματος, παρουσίασαν επίσης τα μαθησιακά αποτελέσματα που πέτυχαν οι συμμετέχοντες σε ένα ακροατήριο ενδιαφερομένων μερών.
15/12/2023