Добре дошли в уебсайта на проект MCE!

Този социално-иновативен спортен проект е съ-финансиран по програма Еразъм+ и е базиран на отборна физическа активност и спорт със състезателен елемент.

MULTISPORT COMMUNITY EXPERIENCE“ е социално-иновативен спортен проект, базиран на отборна физическа активност и спорт със състезателен елемент.

Проектът, има за цел да активира нови изживявания и чувство за принадлежност, нови емоции и отношения, позитивна спортна конкуренция и мотивация за физически активен и здравословен начин на живот. Инициативата се провежда под формата на игра между конкуриращи се общности. Всяка общност има собствен отбор, който проследява нивата си на физическа активност.

Система събира данни и актуализира общият „Здравословен индекс“ в реално време на ниво град или общност и го сравнява със стойностите на други градове/общности. Проектът има за цел да предостави нови преживявания на участниците, като за целта е разработено приложение, което следи нивата на физическа активност, калориите, социалните събития и др. В човешката природа е заложена потребността от социални контакти и нуждата да общуваме помежду си. В днешно време технологиите имат огромна роля в живота ни и ето защо проектът съчетава употребата на мобилни устройства и обществения опит, като същевременно подобрява благосъстоянието на хората.

Благосъстоянието на хората е основата на благосъстоянието на обществото и има икономически ползи. Колкото по-здрави са хората, толкова по-малък е натискът върху социалната и здравна система. Лицата с физически увреждания или интелектуални затруднения се нуждаят от повече време, за да си намерят работа и да се интегрират в обществото. В нашия проект може да участва всеки, независимо от спортният си опит, възраст или финансово положение.

Цели

С този проект целим да:
  • Ангажираме повече хора със спорт и физическа активност;
  • Повишим обществената осведоменост относно социалните иновации;
  • Разработим платформа, която да помага на учаастниците да водят по-здравословен начин на живот, да бъдат по-активни и да се включват в повече обществени дейности. Бихме искали да им дадем усещане за принадлежност, за това че са част от нещо по-голямо;
  • Активираме мотивационен механизъм. Програмата може да се изпълнява винаги и навсякъде, тъй като за физическата активност няма ограничения или оправдания. Приложението насърчава социалните взаимодействия и изграждането на общности, без да е необходимо да напускате дома си, както в момента се налага поради разпространението на коронавируса.