Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του MCE!

Αυτό το καινοτόμο αθλητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Erasmus+ με στόχο την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης βασίζεται σε συλλογικές " κινητικές " δράσεις και διαγωνισμούς.

Το MULTISPORT COMMUNITY EXPERIENCE είναι ένα καινοτόμο αθλητικό πρόγραμμα που βασίζεται σε συλλογικές ” κινητικές ” δράσεις και διαγωνισμούς.

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των πολιτών μέσω μιας νέας αίσθησης του ανήκειν, νέων συναισθημάτων, νέων σχέσεων και υγιούς συναγωνισμού και ενός επιτακτικού κινήτρου για μια φυσικά δραστήρια και υγιεινή ζωή. Το παιχνίδι βασίζεται σε συναγωνιζόμενες κοινότητες. Κάθε κοινότητα έχει μια συγκεκριμένη ομάδα που παρακολουθεί τη φυσική τους δραστηριότητα.

Ένα σύστημα συλλέγει όλα τα δεδομένα και ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τον αθροιστικό “Δείκτη Υγείας” σε επίπεδο πόλης και τον συγκρίνει με την τιμή της εκάστοτε ανταγωνιστικής κοινότητας. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην ενεργοποίηση μιας νέας εμπειρίας χρήστη, καθώς έχει αναπτυχθεί μια νέα εφαρμογή που παρακολουθεί τις φυσικές δραστηριότητες, την κατανάλωση θερμίδων, τις κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λπ. Είναι στην ανθρώπινη φύση ότι χρειαζόμαστε κοινωνικές επαφές και μας αρέσει να αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας. Στις μέρες μας, η τεχνολογία παίζει τεράστιο ρόλο στη ζωή μας και αυτό το πρόγραμμα συνδυάζει τη χρήση έξυπνων συσκευών και την εμπειρία της κοινότητας, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ευεξία των ανθρώπων.

Η ευεξία των ανθρώπων αποτελεί τον πυρήνα της κοινωνικής ευημερίας και έχει επίσης οικονομικά οφέλη. Όσο πιο υγιείς είναι οι άνθρωποι, τόσο λιγότερη πίεση ασκείται στο σύστημα πρόνοιας και ειδικά στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Ένα άτομο με σωματική ή διανοητική αναπηρία χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να βρει δουλειά και να ενταχθεί στην κοινωνία. Αυτό το παιχνίδι δεν είναι αποκλειστικό, όλοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό ανεξάρτητα από προηγούμενη αθλητική εμπειρία, ηλικία ή οικονομική κατάσταση.

Στόχοι

Μέσω αυτού του προγράμματος, στοχεύουμε:
  • Να προσελκύσουμε περισσότερους ανθρώπους στον αθλητισμό και τις φυσικές δραστηριότητες,
  • Να ευαισθητοποιήσουμε τη κοινή γνώμη για τις κοινωνικές καινοτόμες δράσεις,
  • Δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα βοηθά τους χρήστες να ζουν πιο υγιεινά, να είναι πιο δραστήριοι και να συμμετέχουν σε περισσότερες κοινωνικές δράσεις. Θα θέλαμε να τους δώσουμε την αίσθηση ότι ανήκουν σε κάτι ευρύτερο.
  • Ενεργοποίηση ενός μηχανισμού παρακίνησης. Το πρόγραμμα μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και οπουδήποτε, δεν υπάρχουν όρια ή δικαιολογίες για να κάνετε φυσικές δραστηριότητες. Η εφαρμογή δίνει πόντους για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και ενθαρρύνει τη δημιουργία κοινότητας, ακόμη και στην άνετη ζωή του σπιτιού μας, όπως συνέβη και στην περίπτωση της εξάπλωσης του κοροναϊού.