Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του MCE!

Αυτό το καινοτόμο αθλητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Erasmus+ με στόχο την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης βασίζεται σε συλλογικές " κινητικές " δράσεις και διαγωνισμούς.

L' ORMA

Συντονιστής του προγράμματος | Ιταλία

Το L’Orma είναι ένας Εκπαιδευτικός Οργανισμός που αναπτύσσει και προσφέρει αθλητικές / εκφραστικές εμπειρίες εκπαίδευσης βασισμένες στη μη τυπική εκπαίδευση με στόχο την τόνωση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Οι τοπικές δραστηριότητές του περιλαμβάνουν σχολικά εργαστήρια, καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, επιμορφώσεις και συμμετέχει επίσης σε διάφορα προγράμματα της ΕΕ, όπως συνεργασίες, μαθήματα επιμόρφωσης, εκπαίδευση ενηλίκων, πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες, EVS/ESC, πιλοτικό πρόγραμμα αθλητισμού και στρατηγικές συνεργασίες.

BSDA

Partner | Βουλγαρία

Η Bulgarian Sports Development Association ιδρύθηκε το 2010 και είναι ένας μη κερδοσκοπικός κοινωφελής οργανισμός με στόχο την ανάπτυξη του βουλγαρικού αθλητισμού και τη βελτίωση της αθλητικής κουλτούρας στη Βουλγαρία!

Βασικές προτεραιότητές του BSDA:

  • Αναβίωση του αθλητικού πολιτισμού,
  • Εθελοντισμός στον τομέα του αθλητισμού,
  • Εκπαίδευση μέσω και στον αθλητισμό,
  • Ορθή διοίκηση στον αθλητισμό
  • Η ενσωμάτωση μέσω του αθλητισμού,
  • Οι μελλοντικές δεξιότητες και η επιχειρηματικότητα.

Καθώς ο αθλητισμός σχετίζεται με τη φιλοδοξία, το συναίσθημα και την έμπνευση που πηγάζει από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους, ο συγκεκριμένος τομέας θα πρέπει να βασίζεται στις προσωπικές πεποιθήσεις των υπευθύνων για ακεραιότητα, αφοσίωση και δικαιοσύνη, καθώς και στις αρχές του “ευ αγωνίζεσθαι”, της ομαδικής εργασίας, της πειθαρχίας, της ισότητας και της μη διάκρισης. Πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός πρέπει να αποτελεί μέρος της σύγχρονης ζωής των παιδιών και των νέων και να τους μεταδίδει όλες αυτές τις αξίες και να υποστηρίζει τη χρήση τους σε όλες τις πτυχές της ζωής. Ο αθλητισμός είναι επίσης ένας εξαιρετικός τρόπος για την πρόληψη πολλών προβλημάτων των νέων, όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, η βία, η εγκληματικότητα και οι εξαρτήσεις.

Η ομάδα μας έχει κίνητρα, είναι δημιουργική και διαθέτει καινοτόμο πνεύμα που εργάζεται για την ανάπτυξη του βουλγαρικού αθλητισμού και την ενίσχυση της αθλητικής κουλτούρας στη Βουλγαρία με διάθεση και κίνητρο. Τα μέλη του BSDA είναι εθελοντές και στο σύλλογο συμμετέχουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που είναι πρόθυμα να βοηθήσουν την ανάπτυξη του αθλητισμού με χρόνο, ιδέες, προσπάθεια ή οικονομική υποστήριξη. Διοργανώνουμε επίσης διάφορες εκδηλώσεις στους τομείς: επιχειρηματικότητα, ιθαγένεια και ενεργή κοινωνία. Η ομάδα του οργανισμού αποτελείται από επαγγελματίες από διάφορους τομείς όπως: αθλητικοί επιστήμονες, ειδικοί των ΜΜΕ, του τουρισμού και της φιλοξενίας, της εκπαίδευσης, του μάρκετινγκ και άλλοι.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Partner | Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με 37 Τμήματα και 8 Σχολές, είναι ένα Πανεπιστήμιο με τη δική του ταυτότητα και με εξέχουσα θέση στο εθνικό μας εκπαιδευτικό σύστημα. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και εξωσχολικά μαθήματα σε συγκεκριμένους ερευνητικούς και επιχειρηματικούς τομείς, για περισσότερους από 43000φοιτητές. Η κύρια αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και η συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας. Είναι γνωστό για τις άριστες ερευνητικές του επιδόσεις και τα εξαιρετικά επιστημονικά του επιτεύγματα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

NGO NEST BERLIN

Partner | Γερμανία

Η NEST είναι ένας οργανισμός-ομπρέλα για την προώθηση και εκτέλεση της διακρατικής κινητικότητας. Ο οργανισμός βοηθά τους εταίρους του δικτύου να υποστηρίξουν ενήλικες/νέους και λειτουργεί ως κόμβος για την έρευνα και το σχεδιασμό έργων της ΕΕ με έμφαση στον αντίκτυπο στην κοινότητα του Βερολίνου, συγκεκριμένα στη Wedding Neighborhood. Η ΜΚΟ συνεργάζεται με ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την Ευρώπη με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης ενηλίκων και της απασχολησιμότητας, καθώς και σε έργα κοινωνικής ένταξης και ανάπτυξης μειονεκτούντων αστικών/αγροτικών περιοχών – με στόχο να αποτελέσει ένα διακρατικό κόμβο καινοτομίας για τις βέλτιστες πρακτικές των ΜΚΟ και τα συστήματα συντονισμού μεταξύ των ΜΚΟ και των ενδιαφερόμενων φορέων στην Ευρώπη.

EPSI – EUROPEAN PLATFORM FOR SPORT INNOVATION

Partner | Βέλγιο

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Αθλητική Καινοτομία (EPSI) είναι ένας μη κερδοσκοπικός ευρωπαϊκός οργανισμός (ASBL) με έδρα τις Βρυξέλλες (BE).Η EPSI είναι ένα δίκτυο-οργάνωση Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Ινστιτούτων, Συστάδων, Συλλόγων, Ομοσπονδιών, Βιομηχανιών και ΜΜΕ με βάση τη συνδρομή των μελών, το οποίο επικεντρώνεται στην καινοτομία στον τομέα της φυσικής δραστηριότητας/του αθλητισμού, που σχετίζεται με τον ελεύθερο χρόνο, τις Μεταφορές, την Εκπαίδευση, τον Τουρισμό, το Περιβάλλον, τις Κατασκευές και την Υγεία στην Ευρώπη. Σύµφωνα µε το όραµά της ” Leading Sport Innovation Globally “, η EPSI προσπαθεί για ένα φιλικό προς την καινοτοµία περιβάλλον για την τόνωση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων µε έµφαση στο τετράπτυχο Helix: δηµόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκή κοινότητα και τελικοί καταναλωτές.

DSA – DUBROVNIK SPORT’S ASSOCIATION

Partner | Κροατία

Η αθλητική ένωση του Ντουμπρόβνικ-DSA (Dubrovački savez športova), που συστρατεύει όλους τους αθλητικούς συλλόγους στην πόλη του Ντουμπρόβνικ, είναι ο κύριος φορέας προώθησης του προγράμματος συγχρηματοδότησης του δημόσιου αθλητικού προγράμματος στην πόλη του Ντουμπρόβνικ. Η DSA έχει τα ακόλουθα βασικά καθήκοντα: συντονισμός των δραστηριοτήτων των μελών της, προώθηση και προαγωγή του αθλητισμού σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα αθλητικής ανάπτυξης, ειδικά του αθλητισμού για παιδιά, νέους, φοιτητές, εθελοντές και άτομα με αναπηρία- πρόταση προγραμμάτων δημόσιου αθλητικού προγράμματος με συγχρηματοδότηση και ενεργός συμμετοχή στην ανάπτυξή τους- ενεργός συμμετοχή στις ρυθμίσεις για σημαντικές διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις- συνεργασία με την Κροατική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Κροατική Παραολυμπιακή Επιτροπή και την Κεντρική Κρατική Υπηρεσία Αθλητισμού.