Dobrodošli na MCE web stranicu!

Ovaj inovativni Erasmus+ društveno-inovacijski sportski projekt temelji se na kolektivnoj aktivnosti "kretanja" i natjecanju.

L' ORMA

Nositelj projekta | Italija

L’Orma je obrazovna agencija koja razvija i nudi iskustvo sportskog/ekspresivnog treninga temeljeno na neformalnom obrazovanju s ciljem poticanja osobnog i profesionalnog razvoja djece, tinejdžera i odraslih. Njihove lokalne aktivnosti uključuju školske radionice, ljetne kampove, treninge, a također sudjeluje u raznim EU projektima kao što su suradnička partnerstva, tečajevi osposobljavanja, obrazovanje odraslih, Erasmus program za mlade poduzetnike, EVS/ESC, pilot-projekti sporta i strateška partnerstva.

BSDA

Partner | Bugarska

Bulgarian Sports Development Association osnovana je 2010. i neprofitna je organizacija za javnu dobrobit posvećena razvoju bugarskog sporta i poboljšanju sportske kulture u Bugarskoj!

Glavni ciljevi BSDA-a:

  • Oživljavanje sportske kulture;
  • Volontiranje u sportu;
  • Obrazovanje kroz i u sportu;
  • Dobro upravljanje u sportu;
  • Integracija kroz sport;
  • Vještine budućnosti i poduzetništvo.

Kako se sport sastoji od ambicije, emocija i inspiracije koju pokreću ljudi za ljude, sektor bi se trebao temeljiti na osobnim uvjerenjima donositelja odluka o integritetu, predanosti i poštenju, kao i na načelima „fair playa“, timskog rad, disciplina, jednak start i nediskriminacija. Smatramo da sport treba biti dio suvremenog života djece i mladih te da u njih treba prenositi sve te vrijednosti i poticati njihovu primjenu u svim aspektima života. Sport je također izvrstan način za prevenciju mnogih problema s mladima kao što su društvena isključenost, nasilje, kriminal i ovisnosti.

Naš tim je motiviran, kreativan i pun inovativnog duha koji radi na razvoju bugarskog sporta i jačanju sportske kulture u Bugarskoj sa željom i motivacijom. Članstvo u BSDA je dobrovoljno, a udruga uključuje fizičke i pravne osobe koje su voljne svojim vremenom, idejama, trudom ili novčanom potporom pomoći razvoju sporta. Također organiziramo različita događanja iz područja poduzetništva, građanstva i aktivnog društva. Tim organizacije sastoji se od profesionalaca iz različitih područja kao što su sportski stručnjaci, medijski stručnjaci, turizam i ugostiteljstvo, obrazovanje, marketing i drugi.

UNIVERSITY OF THESSALY

Partner | Grčka

University of Thessaly, s 37 odjela i 8 škola, sveučilište je sa svojim vlastitim identitetom i istaknutim položajem u našem nacionalnom obrazovnom sustavu. University of Thessaly nudi dodiplomske i poslijediplomske programe i izvannastavne module u specifičnim istraživačkim i poslovnim područjima za više od 43 000 studenata. Glavna misija Sveučilišta je promicanje znanosti kroz istraživanje i doprinos kulturnom i gospodarskom razvoju lokalne zajednice i šireg društva. Poznato je po izvrsnim istraživačkim rezultatima i izvanrednim znanstvenim dostignućima, u skladu sa međunarodnim standardima.

NGO NEST BERLIN

Partner | Njemačka

NEST je krovna organizacija za promicanje i provedbu transnacionalne mobilnosti. Organizacija pomaže partnerima da podrže odrasle/mlade i funkcionira kao središte za istraživanje i dizajn EU projekata s fokusom na utjecaj na berlinsku zajednicu, posebno na gradsku četvrt Wedding. Nevladina organizacija surađuje s raznim suradnicima diljem Europe s namjerom razmjene najboljih praksi u obrazovanju, obuci odraslih i zapošljivosti, kao i u socijalnoj uključenosti i projektima urbanog/ruralnog razvoja u nepovoljnom položaju – s ciljem predstavljanja transnacionalnog središta za inovacije, najbolje prakse i sheme koordinacije između nevladinih udruga i ostalih suradnika diljem Europe.

EPSI – EUROPEAN PLATFORM FOR SPORT INNOVATION

Partner | Belgija

European Platform for Sport Innovation (EPSI) neprofitna je europska udruga (ASBL) sa sjedištem u Bruxellesu (BE). EPSI je mrežna organizacija koja se temelji na članstvu sveučilišta, istraživačkih instituta, klastera, udruga, federacija, industrija i malih i srednjih tvrtki koja se fokusira na inovacije u području tjelesne aktivnosti/sporta, vezane uz slobodno vrijeme, transport, obrazovanje, turizam, okoliš, izgradnju i zdravlje u Europi. U skladu sa svojom vizijom “Globalne vodeće sportske inovacije”, EPSI teži okruženju koje je više naklonjeno inovacijama kako bi se potaknuo razvoj poslovanja s fokusom na četverostruku spiralu: javne vlasti, tvrtke, akademsku zajednicu i krajnje potrošače.

DZŠ - DUBROVAČKA ZAJEDNICA ŠPORTOVA

Partner | Hrvatska

Dubrovačka zajednica športova, koja okuplja sve sportske klubove u gradu Dubrovniku, nositelj je Programa sufinanciranja javnih potreba u športu u Gradu Dubrovniku. Osnovne zadaće DZŠ-a su: koordinacija rada svojih članova i promicanje športa sukladno Nacionalnom programu razvoja športa, a posebno športa djece, mladeži, studenata, volontera i osoba s invaliditetom; predlaganje programa financiranja javnih potreba u športu i aktivno sudjelovanje u njihovom razvoju; aktivno sudjelovanje u organizaciji važnih međunarodnih sportskih natjecanja; suradnja s Hrvatskim olimpijskim odborom, Hrvatskim paraolimpijskim odborom i Središnjim državnim uredom za šport.