Добре дошли в уебсайта на проект MCE!

Този социално-иновативен спортен проект е съ-финансиран по програма Еразъм+ и е базиран на отборна физическа активност и спорт със състезателен елемент.

ИП1 „Здравословен индекс на общността“ (INDEX)

„Здравословен индекс на общността“ е алгоритъм, който има за цел да идентифицира различни категории хора, в зависимост от техния здравословен начин на живот. Алгоритъмът взема предвид различни фактори: пол, възраст, култура, активно участие в спортни дейности и др. Съществуват различни категории лица, в зависимост от техния здравословен начин на живот! Идеята е общностите да бъдат по-активни.

Алгоритъмът стои в основата на платформата „Multisport Community Experience“. Всяка категория, в която участва даден отбор, получава специфичен коефициент, който умножава влиянието на индивидуалното участие върху цялостния успех на отбора.

По този начин се стимулира сътрудничеството и активното участие на различни групи от населението, което генерира обратна динамика спрямо обичайната логика при състезание. Всеки отбор взема предвид многообразието на населението в местната общност, без да се фокусира върху „най-спортуващите“, „най-силните“ или „най-бързите“ членове! В случая индивидуалната уязвимост се превръща в потенциален ресурс за отбора и ето защо хората, които са по-малко активни физически, вместо да бъдат разглеждани като недостатък на отбора, се смятат за членове, в които трябва да се инвестира повече страст, ентусиазъм и енергия!

Колективният успех зависи от „споделеното благосъстояние“, което от своя страна зависи от интелигентността на отбора (в когнитивен, физически, социален и емоционален аспект). Интелигентният отбор е този, който успее да мотивира повече хора да се включат, да споделят общи дейности и емоции, като по този начин подобряват както индивидуалното, така и „колективното благосъстояние“.

ДОКЛАД по ИП1 [PDF]

ИП2 Multisport Community Experience, УЕБ ПЛАТФОРМА/ПРИЛОЖЕНИЕ

Уеб платформата е основният инструмент на проект „Multisport Community Experience“. Чрез нея участниците имат достъп до индекса и могат да регистрират своя отбор, като получават точки според състава на отбора (въз основа на различни критерии) и вида на спортните дейности, които ще практикуват. Платформата/приложението позволява на аудиторията да участва активно в разработването на играта и в подготовката на събитието.

Освен това, платформата има образователна цел, тъй като съдържа видео и образователни материали по темата на физическата активност. Материалите са разработени от треньори по вид спорт, участвали в международното обучение.

ИП3 „Мултиспорт събитие за активация на общността“ (НАСОКИ)

Насоките „Мултиспорт събитие за активация на общността“ включват всички програми, дейности, практики и резултати, събрани по време на проекта. Конкретните дейности, включени в този план за действие, са съставни елементи на обучителната програма за треньори (посланици), както и на изданието „План за действие“ и разясняват как програмата да се приложи на практика (от самото начало до осъществяването на спортното събитие).

Цялото това съдържание представлява наръчник за организации с различен профил (спортни клубове, неправителствени организации, общини, университети).

ИП3 [PDF]