Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του MCE!

Αυτό το καινοτόμο αθλητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Erasmus+ με στόχο την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης βασίζεται σε συλλογικές " κινητικές " δράσεις και διαγωνισμούς.

IO1 "Multisport Community Index" (ΔΕΙΚΤΗΣ)

Ο “Multisport Community Index” είναι ένας αλγόριθμος που αποσκοπεί στον εντοπισμό διαφορετικών κατηγοριών ατόμων ανάλογα με τον υγιεινό τρόπο ζωής τους. Ο αλγόριθμος αυτός λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες: φύλο, ηλικία, κουλτούρα, ενεργή συμμετοχή στον αθλητισμό και άλλα. Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες ατόμων ανάλογα με τον υγιεινό τρόπο ζωής τους! Το κοινοτικό παιχνίδι θα πρέπει να παρακινεί τον καθένα να είναι πιο δραστήριος σχετικά με τη δυσκολία του να το κάνει μόνος του!

Ο αλγόριθμος αποτελεί τη βάση για το παιχνίδι “Multisport Community Experience”. Στη σύνθεση της ομάδας κάθε κατηγορία λαμβάνει έναν συγκεκριμένο συντελεστή που πολλαπλασιάζει την επίδραση της ατομικής συμμετοχής στη συλλογική επιτυχία της κοινότητας της ομάδας.

Αυτό επέτρεψε να τονωθεί η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή διαφορετικών πληθυσμών στο παιχνίδι, δημιουργώντας μια ανεστραμμένη δυναμική σε σχέση με τη συνήθη ανταγωνιστική φιλοσοφία. Κάθε ομάδα καλείται να λάβει υπόψη της ολόκληρη την ποικιλομορφία του πληθυσμού της τοπικής κοινότητας, χωρίς να εστιάζει μόνο στους πιο αθλητικούς ανθρώπους, στους “ισχυρότερους” αθλητές, στα “καλύτερα” μέλη της ομάδας από την άποψη του υγιεινού τρόπου ζωής. ! Αντίθετα, η ατομική ευπάθεια γίνεται ένας δυνητικός πόρος για την ομάδα, έτσι ώστε όσοι είναι λιγότερο δραστήριοι από φυσικής άποψης, αντί να θεωρούνται μειονέκτημα της ομάδας, να θεωρούνται μέλη στα οποία θα πρέπει να επενδυθεί περισσότερο πάθος, ενθουσιασμός και ενέργεια!

Δεδομένου ότι η ομαδική επιτυχία εξαρτάται από μια “κοινή ευεξία”, η οποία εξαρτάται από την ομαδική νοημοσύνη (γνωστικά, σωματικά, κοινωνικά, συναισθηματικά) που καταφέρνει να κάνει περισσότερους ανθρώπους να συμμετέχουν, να μοιράζονται μαζί τους κοινές δραστηριότητες και συναισθήματα προκειμένου να βελτιωθεί η ατομική και συλλογική ευεξία: με μια λέξη μια “κοινή ευεξία”.

ΈΚΘΕΣΗ IO1 [PDF]

IO2 Multisport Community Experience, WEB PLATFORM/APP

Η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι το κύριο μέσο του παιχνιδιού “Multisport Community Experience”. Μέσω των πλατφορμών οι συμμετέχοντες αποκτούν πρόσβαση στον Δείκτη και εγγράφουν την ομάδα τους, λαμβάνοντας πόντους ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας (βάσει διαφόρων κριτηρίων) και το είδος των αθλητικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται. Η πλατφόρμα/εφαρμογή επιτρέπει στο κοινό να αλληλεπιδράσει ενεργά στο σχεδιασμό του παιχνιδιού και στην προετοιμασία της εκδήλωσης.

Επιπλέον, αυτή η πλατφόρμα έχει εκπαιδευτικό σκοπό, καθώς περιέχει βίντεο και εκπαιδευτικό υλικό για την εξάσκηση σε αθλητικές δραστηριότητες. Το υλικό αυτό εκπονήθηκε από τους προπονητές αθλημάτων που συμμετείχαν στη διεθνή επιμορφωτική εκδήλωση.

IO3 “Multisport Experience for community activation” (Κατευθυντήριες γραμμές)

Οι κατευθυντήριες γραμμές ” Multisport Experience for community activation” περιλαμβάνουν όλα τα προγράμματα, τις δραστηριότητες, τις πρακτικές και τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια ολόκληρου του προγράμματος. Οι συγκεκριμένες δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο δράσης ήταν συστατικά στοιχεία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τους προπονητές (πρεσβευτές) καθώς και ένα “Σχέδιο δράσης” για τον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος σε μια συγκεκριμένη περιοχή (από την αρχή έως την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης).

Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν ένα Εγχειρίδιο για Οργανισμούς με διαφορετικό προφίλ (αθλητικοί σύλλογοι, ΜΚΟ, Δήμοι, Πανεπιστήμια).